Hjem > Poker Regler > Seven-Card-Stud regler
7stud poker Rules

7-Card-Stud regler - lær reglerne for Seven Card Stud

Del på

Der bruges ikke 'community-cards' i Seven-Card Stud, og der er fem indsatsrunder i modsætning til fire i Texas Holdem og Omaha. Der er ingen faste positioner, og indsatsrækkefølgen bestemmes af de viste kort.

Der spilles ikke med 'blinds'. I stedet indskyder alle spillerne en 'ante'. Når anterne er indskudt, modtager hver spiller tre kort: To med forsiden nedad, et med forsiden opad, og som alle spillerne kan se.

Spilleren med det laveste kort skal tage et initiativ og placere en "bring-in" indsats. Bring-in indsatsen udgør normalt halvdelen af en lille standard-indsats i fixed limit.

Den næste spiller, der skal handle, er ham til venstre for spilleren, som placerede bring-in, og sådan fortsætter det i urets retning, indtil alle spillere har handlet.

Et fjerde kort, kaldet "Fourth Street", uddeles med forsiden opad til de spillere, der stadig er med. Denne indsatsrunde startes af spilleren der kan vise de bedste kort.

Femte og sjette kort følger samme procedure. De uddeles med forsiden opad, og spilleren, der kan vise de bedste kort, begynder en ny indsatsrunde.

Det syvende og sidste kort uddeles med forsiden nedad, og spilleren med de bedste 'up-cards' indleder den sidste indsatsrunde. Hvis der er mere end én spiller med ved indsatsrundens afslutning, vil der være en styrkeprøve, og spilleren, der kan vise den bedste femkorts hånd, vinder puljen.

Som navnet antyder, modtager hver spiller syv kort i Seven-Card Stud, og derfor kan der ikke være så mange deltagere som i Texas Holdem. Faktisk vil der ved et fuldt bord med otte spilllere ikke være kort nok i det usandsynlige tilfælde, at alle er med indtil slutningen. I så tilfælde anbringes et afsluttende kort med forsiden opad på bordet som 'community-card', men ellers er alle kort individuelle.

Dobbelt indsats i 'fourth street'

En særlig situation opstår i den anden indsatsrunde, hvis én spiller kan vise et par. Det vil sige, at begge 'up-cards' har samme værdi. Han eller hun kan herefter vælge enten som sædvanligt at placere en minimumsindsats eller at fordoble denne